Home

Esperes plébános

Esperes - Wikipédi

Az esperes egy papi, lelkészi tisztség a keresztény egyházszervezetben. A katolikus egyházban az egyházmegye egy alkotórészét, az esperesi kerületet vezető pap, akit a megyés püspök bíz meg. A protestáns egyházakban az esperes a katolikusnál kisebb egyházszervezeti egységet jelentő egyházmegye lelkészi elnöke, az érintett gyülekezetek tagjai választják az. A megjelent papokat és világi híveket Kiss Iván c. prépost, kerületi esperes, Marcali plébános köszöntötte. Majd átadta a szót Tomanek Péter, püspöki irodaigazgatónak, aki ismertette a napirendi pontokat és beszélt a zsinat jelentőségéről, legfőbb célkitűzéseiről, valamint levezette a programot

Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébáni

Esperes: Seffer Attila kiskőrösi plébános Plébános: Seffer Attila ker. esp. Temetőkápolna tit.: Xavéri Szent Ferenc. HORVÁTH LAJOS esperes, plébános urat felmenti Bakonycsernye filia ellátása alól. KOVÁCS SÁNDOR plébános urat - eddigi feladatait változatlanul hagyva - megbízza a Tekenyei Plébánia oldallagos ellátásával, valamint felmenti a Óhidi Plébánia oldallagos ellátása alól Plébános: Dr. Linczenbold Levente (D-Ny) pápai káplán, érseki tanácsos, érseki bírósági helynök, teológiai tanár, e-mail: linczenbold.levente@egriegyhazmegye.hu 19. Tibolddaróc (Árpád-házi Szent Erzsébet) plébáni Oláh József c. esperes, plébános január 28-án visszaadta lelkét Teremtőjének. 1942. március 25-én született Szárhegyen. Középiskolai tanulmányait Marosvásárhelyen, a teológiai tanulmányait pedig Gyulafehérváron, a Hittudományi Főiskolán végezte

Plébános: Borza Miklós esperes. Szent György Plébánia Balatonszentgyörgy. 8710 BALATONSZENTGYÖRGY Csillagvár u. 6. Tel.: 30/972-2090 Plébános: Ungvárszki Imre. Keresztelő Szent János Plébánia Barcs. 7570 BARCS Hősök Tere 3. Tel.: 82/463-355 Filia: Drávaszente Csicsóban teljesítették a két éve elhunyt Szabó József esperes, plébános végakaratát, és a tiszteletére emlékkeresztet állítottak, amelyet a hétvégén, a Csicsói Kisboldogasszony Búcsú keretében szentelnek fel és áldanak meg. Minderről a Hőgyészi Értékőrző Egyesület.

Németh László esperes, hódmezővásárhelyi plébános a jövőben a mártélyi Szent Adorján fília oldallagos ellátására is megbízást kapott. Antal Imre kisteleki plébános szolgálata a csanyteleki Nepomukli Szent János Plébánia oldallagos ellátásával bővült kerületi esperes plébános Kürtösi Krisztián: Bátaszék: plébános Kutas Attila: Paks: plébános Kvanduk Frigyes dr. Pécs-Rácváros Egyházmegyei Hivatal: plébános általános helynök Lábár Tamás: Paks: káplán Lankó József: Alsószentmárton Szent Ferenc Cigány Plébáni 2. plébános (1-1 egyházközséget vezető áldozópap) 3. esperes (több egyházközséget összefogó esperesi kerület vezetője, még mindig áldozópap) 4. segédpüspök (a nagyobb területű egyházmegyékben a megyéspüspököt segítő püspöki rangú pap) 5. megyéspüspö

Az ügyintézést a társplébániák esetében is a Bicskei Plébánián végezzük. SÜRGŐS TEMETÉSI ÜGYEKET SORON KÍVÜL, ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN IS LEHET INTÉZNI, IDŐPONTOT KÉRHET . E-MAILEN: BICSKEIPLEBANIA@GMAIL.COM VAGY TELEFONON: Zsolnayné Balla Borbála: 30/192-345 Plébános: Somogysámson 1999-2005, (oldallagosan ellátja Csákányt és Sávolyt 1995-2002, Tapsonyt 2002-2005), Miklósfa 2005- (oldallagosan ellátja Beleznát 2005-2009, 2016-, Murakeresztúr 2018-2019). Helyettes esperes: 2005-2008. Esperes: 2008-2019 Balasi István esperes-plébános 30/820-3903 Irodavezető: Az ügyfélfogadás helyszíne: Gérce, Kossuth Lajos utca 235. Telefonos elérhetőség: 06/95/476-120 - Borgáta - Egyházashetye - Gérce - Intaháza - Káld - Mesteri - Nagysimonyi - Sitke - Vásárosmiske Szombathelyi Egyházmegye.

Szolgált Pakson, Pécsen a székesegyházban segédlelkészként. 2010-ben Siklóson először plébános, majd 2011-ben tiszteletbeli kanonok, 2014-ben pedig kerületi esperes. 2003-2006 között prefektus a Pécsi Püspöki Szemináriumban, 2004-től kötelékvédő, 2006-2008 között spirituális. 2008-2010 között irodaigazgató 2. Boconád (Szent Mária Magdolna) plébánia 3368 Boconád, Szabadság tér 16. Heves megye Tel: 36/484-065 Alapítva: 1773.; Épült: 1770.; Akv.: 1741

ELHUNYT SZIKORA FERENC CÍMZETES ESPERES, NYUGDÍJAS PLÉBÁNOS - HÍREINK A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szeretett paptestvérünk Szikora Ferenc címzetes esperes, nyugdíjas plébános 2020. április 25-én, életének 92., papságának 66. évében szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz Plébános Piliscséven 1981-2007, egyben óraadó tanár az esztergomi szemináriumban 1981-88, ellátta Leányvárt is 1988-2007. Plébános az Esztergomi Főszékesegyházi plébánián 2007-20, nyugállományban 2020-. Érseki tanácsos 1986. Esperes 2005-07, é. esperes 2007, protonotárius, kanonok 2007-től H-6301 Kalocsa, Szentháromság tér 1., Postafiók: 29. | Telefon: +36(78)462-l66 | E-mail: hivatal[kukac]asztrik.h

Tisztelt Plébánia! - Virtuális Plébáni

c. esperes, plébános. csepel.hu. This entry was posted on 2012. április 8. vasárnap at 00:05 and is filed under Csepel, Egyház, Vallás. Valamennyi hozzászólás követhető az RSS 2.0 hírcsatornán keresztül. Hozzá lehet szólni, vagy küldhető visszajelzés a saját oldalról. 21 hozzászólás Krisztus feltámadt!. plébános a Bp-Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánián, 2001 - 2004; plébános a Bp-Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Plébánián 2005-től; kerületi esperes 2006-tól; protonotárius kanonok 2016-tól. Telefonszám: +36 (1) 267-475

Esperes, Plébános Született Nagykátán 1947. december 18-án , szentelték Nagykátán 1973. június 17-án, inkardinálva a főegyház-megyébe 1993. Káplán: Gyömrőn 1973-75, Tápiószecsőn 1975-78, Bp.-Sashalmon 1978-79, Bp.-Rákosszentmihályon 1979-81, Csongrád főplébánián 1981-86 Esperes: Sass Rudolf esperes-plébános Helyettes Esperes: Keczely Károly, kétújfalui plébános Krisztus Király R.K. Plébánia 7570 Barcs Hősök tere 3. Tel.: 82/463-355 Fília: D rávaszentes Plébános: Sass Rudolf esperes-plébános Szent Mihály R.K. Plébánia 7975 Kétújfalu Zrínyi u. 29. Tel.: 73342-01

Szabó Ferenc (esperes) - Wikipédi

 1. Szakál László dunaszerdahelyi plébános Iskolaesperes: Szentmisék az esperességben . PLÉBÁNIÁK: Albár Lelkipásztor: Mgr. Szalay Gyula c. esperes, plébános Alistál Lelkipásztor: PhDr.Bozay Kristián plébániai kormányzó Baka Lelkipásztor: Mgr. Parák László esperes, plébános Balony Lelkipásztor: Mgr. Nagy Pál, plébános.
 2. © Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség Postacím: Arhiepiscopia Romano-Catolica Alba Iulia, RO-510010 Alba Iulia, str. Episcop Márton Áron nr.2. Tel.: +40.
 3. Kovács László esperes plébános - 1976 óta volt városunk plébánosa. 1952-ben született Kürtön, az érsekújvári magyar gimnáziumban érettségizett. 1975-ben fejezte be tanulmányait a Pozsonyi Hittudományi F ő iskolán és szentelték pappá, nem volt még 23 éves. Párkányban volt 9 hónapig káplán, majd 24 évesen.
 4. Lélekemelő vasárnapban volt része a lévai magyar híveknek április 26-án. Azok, akik a Lévai Szent László Kör kezdeményezésére szinte egész vasárnapjukat együtt tölthették a tavaly aranymiséjét ünneplő Bíróczi István nagykéri esperes plébános atyával, akinek pappá szentelését követően 1964 és 1969 között első szolgálati helye Léva volt
 5. c. apát, esperes Plébános: Sárbogárd - Szent László király plébánia Szentelés: Székesfehérvár, 1993.02.11. Mobil: (20) 935 5570 és * (30) 219 681
 6. Római Katolikus Plébánia Kertész Ferenc esperes, plébános Cím: 3910 Tokaj, Kossuth tér 14. Telefon: 06 (47) 352-147 A Tokaji Református Egyházközség Lelkészi Hivatala Jóczik-Tóth Orsolya lelkipásztor Cím: 3910 Tokaj, Kossuth tér 9. Telefon: 06 (47) 352-226 Görög Katolikus Paróchia Gorcsa György Esperes, parochus Cím: 3910 Tokaj Vasvári P. u. 15. Telefon: 06 (47) 352-731.

Plébános: 1995-2007 Táplánszentkereszt 2007-2017 Páka 2017 - Körmend Egyéb megbízatások: 1996-2007 karitász lelkész 2000-2007 börtönlelkész, Szombathely 2013-2017 kerületi esperes 2018.02.15-től az Őrségi Esperesi Kerület esperes Plébános: 2004-2008 Szamosdara. 2004. Doktori kurzus a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán. 2008. túrterebesi plébános, ugocsai kerületi esperes, 2013-tól nagykárolyi főesperes, és a nagykárolyi Kalazanci Szent József egyházközösség plébánosa

Kiss Róbert: „Komárom számomra az apostoli küldetésem főFénykereszt és Keresztút Vonyarcvashegy Köztéri szobor

Szentmisén köszönt el a hívektől a pápai plébános VEO

 1. A horvát határ melletti kis baranyai településen Kétújfalun él. Keczeli atya közel 6 évtizede szolgálja papként Isten országát. Hívei kedves, szeretetteli és..
 2. Kedves Látogató! Isten hozta a badacsonytomaji Szent Imre plébánia honlapján! Plébániánk történetéről, közösségéről, és aktuális eseményeinkről olvashat ezeken az oldalakon
 3. Isten irgalmas szeretetében bízva az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és a család tudatja, hogy Vigassy Mihály nyugalmazott plébános, pápai prelátus, érdemes esperes, a Regnum Marianum közösség volt házfőnöke 2020. március 21-én, életének 73., papságának 47. évében elhunyt
 4. Plébános az esztergomi főszékesegyházi plébánián 2007-2020 között, nyugállományban 2020-tól. Érseki tanácsos lett 1986-ban. Esperes 2005-2007, é. esperes 2007, protonotárius, kanonok 2007-től. Az Esztergomi Hittudományi Főiskola tanára 2006-2020 között
 5. imálár. FIX. 1 800 Ft.
 6. III. SZENTESI ESPERESSÉG Esperes: Németh László hódmezővásárhelyi plébános. 1. BAKS Jézus Szíve Plébánia (L.: 2091, - RK.: 1784) 6740 Baks.

Keceli esperesi kerület Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegy

 1. Született Újszász, 1953. április 1. Káplán Csepel II. 1978-1986. Plébános Alap 1986-1992, Sárbogárd 1992-2000, Csepel-Jézus Szíve 2000-től
 2. Salamon László esperes-plébános - Ferences Napok megnyitó beszéde hossz: 03:19, méret: 0,8 MB Urbán Gábor esperes-plébános - Porciunkulai búcsúi szentbeszéd
 3. Musits Antal é. esperes, plébános Született Budapesten, 1946. július 7., szentelték Esztergomban, 1974. június 21. Káplán: Budaörsön 1974, Varsányban 1974.
 4. dig is hiányzott ez a táj, az itteni emberek, és szívesen jöttem vissza, hogy teljesítsem a Jó Pásztor küldetését és hirdessem az.
 5. Fekete János (Bélafalva, 1885. szeptember 27. - Ghencea, 1952. március 25.) erdélyi magyar esperes-plébános, a kommunista egyházüldözés vértanúja. Boldoggá avatási eljárása folyamatban van
 6. Csicsóban teljesítették a két éve elhunyt Szabó József esperes, plébános végakaratát, és a tiszteletére emlékkeresztet állítottak. 1 kapcsolódó hír. Bevezető szöveg megjelenítése. Opciók. Teljesítették az elhunyt plébános végakaratát Csicsóban. Magyar Nemzet

Személyi változások egyházmegyéinkben - 2020 Magyar

Találkozásom a római rítus hagyományos formájával - Józsa Attila, galántai esperes-plébános beszámolója a régi rítusról A múlt század nyolcvanas éveiben voltam általános iskolás és ministráns. Szülőfalunk plébánosa Ft. Kurcz Béla 1946-ban került hozzánk és 1990-ig ő vezette a plébániát. Bár átvette a. Németh László nyá. tábori lelkész őrnagy, esperes, plébános BRONZ EMLÉKÉREM: Kovács Gábor Dénes magyar-esztétika szakos tanár, színészpedagógus. Varga László hadnagy, MH EK Hadműveleti és Kiképzési Osztály. Palásti Krisztián zászlós, MH EK Hadműveleti és Kiképzési Osztál plébános: Szécsisziget (Szent Kereszt) plébánia. Felszentelés: 1988. június 16. Születési hely, idő: Nova, 1962. december 15. Szolgálati helyek: Káplán: 1988-91 Páka 1991-93 Szombathely-Székesegyház 1991-94 kórházlelkész, Szombathely 1993-94 Prefektus az egyházmegyei kollégiumban Plébános: 1994- Szécsiszige Szakál László esperes, plébános Bartók Béla sétány 14. Dunaszerdahely 92901, SLOVAKIA Hivatalos órák: Hétfőtől péntekig: 9.00-11.00, szerdán 14.30-16.30 óra között is Elhunyt: Dr. Németh János protonotárius, kanonok, é. esperes, érseki tanácsos, nyugalmazott plébános 2020. augusztus 23-án, életének 70., papságána

Egri Főegyházmegy

1993-2000: plébános Mérken : 2000-től plébános Mátészalkán Címek, kitüntetések: 1983-1984: ösztöndíjas Budapesten : 1988-1990: ösztöndíjas Párizsban : 1997-től esperes (Szatmári Esperesi Kerület) 1999-2004 püspöki tanácsos : 2006: c. kanonok : 2018 c. apát: Jelenlegi szolgálati helye: mátészalkai plébános A honlap Dr. Medvegy János esperes, plébános jóváhagyásával készült, és a Szent László Plébánia hivatalos internetes orgánuma. Az oldal égésze és annak minden része szerzői jogvédelem alatt áll Odaérve ft. Czeglédi Ferenc esperes-plébános bemutatta a szerb (Juliánus) naptár szerint épp aznap Nagyboldogasszonyt, a templom búcsúját ünneplő kolostor történetét. Felidézte 19 évvel ezelőtti első látogatását is, amikor az itt élő utolsó szerzetesnő, az időközben elhunyt Anghelina nővér mutatta be neki az egykor. A papoknál: a plébános egy közösség tényleges vezetője, a káplán mellé beosztott segítő. Emellett a plébániákat kerületekre osztják, amelynek vezetője az esperes. Ő bizonyos szempontból ellenőrzi az adott kerültben lévő plébániákat, ha valami nehézség van pl. váratlan betegség, segít és jelzést ad a. Marcali Római Katolikus Egyház Római Katolikus Plébánia . 8700 Marcali, Boldog II. János Pál pápa tér 1.. Tel/Fax.: 85/510-233 . Mobil: 30/758-1846 . E-mail: marcaliplebania@gmail.com Plébániai ügyfélfogadá

Hajdó István esperes-plébános laudációja. Szíves elnézésüket kérem, hogy beszédemet egy személyemet is érintő eseménnyel vezetem be. 1966 április 17-én szentelt pappá Erdély szentéletű püspöke Márton Áron. A szentelés előtt többnapos lelki gyakorlatot tartottunk teljes visszavonultságban. Ez csak a szentelés. A római katolikus egyházban a júniusi papszentelések utáni hetekben történnek a kinevezések, a felmentések és az áthelyezések. A Váci egyházmegye püspöke, Marton Zsolt is számos olyan személyi változásról döntött, amelyek Nógrád megyét érintik, több esperes, plébános és káplán is új szolgálati helyet kap Címek: 1995- c. esperes; 2006- c. kanonok : Kakuk Ferenc Született: Eger, 1983. 07. 05.; pappá szentelték: 2008. 06. 21

Életének 62., áldozópapságának 39. évében 2015. május 12-én elhunyt Maczkó Gyula csurgói esperes, plébános atya. Maczkó Gyula római katolikus kerületi.. Plébános: Molnár Eduárd Gábor . Nagybocskói Kisboldogasszony plébánia (Bocicoiu Mare) A XVIII. század elejéig katolikus szempontból szórvány volt, később lelki gondozását a Szigetről kijáró piarista atyák végezték. Sem temploma, sem lelkészi lakása nem volt. Templom építését 1732- ben kezdték, a mai templommal.

Személyi változások a Veszprémi Főegyházmegyébe

A nevem Bonaventura Ngara Wula Laba. Általában Bonának hívnak. Indonéziából származom. Talán vannak, akik nem tudják, hol található Indonézia (de ez nem probléma ). 2008-ban csatlakoztam az Isteni Ige Társasághoz (verbita rend) Lengyeltótit Latorcai János, Móring József Attila és Gelencsér Attila is köszöntötte. Ezt ne hagyja ki! Történetek, érdekességek, hírek és aktuális programok a Balatonról itt: likebalaton.hu. Zichy Nepomuk János, felesége, Kray Irma, valamint fiuk, Zichy Béla, azaz a lengyeltóti. Faddi plébános, paksi esperes és madocsai apát. A Baranya megyei Vázsnokon született Rostás Jenő 1949-ben. Pappá 1978-ban szentelték. Hosszú ideig Dombóvár plébánosa volt. Faddra 2012-ben helyezte a püspök. Madocsai címzetes apáttá 2004-ben nevezték ki

Elhunyt Oláh József esperes RomKat

 1. László atyát 2002-ben szentelték pappá, majd egy évig káplán volt Ajkán. 2003 augusztusától 10 éven át Pápán volt káplán. 2013-tól Pápán plébános, 2014-től kerületi esperes, 2015-től a Katolikus Karitász veszprémi szervezetét is igazgatja
 2. A többségében németajkú település egykori plébánosáról, Rőthy Mihályról (1842 - 1925) elnevezett egyháztörténeti gyűjteményének alapítója Markója László esperes plébános, a település közelmúltban elhunyt lelkipásztora, aki 1973 - 2006-ig szolgált Kislődön
 3. Mahulányi József esperes-plébános ösztönözte a híveket, hogy életük eseményeit nézzék az örök élet szemszögéből. A keresztényeknek így a megpróbáltatások, betegség, kudarc, szégyen idején ez lehet az egyik erőforrás. Ilyenkor mondhatják, mi ez ahhoz viszonyítva, ami lelkemet a jó Istennél várja..
 4. Címzetes esperes 1979. Plébános: Dunakeszi-Szent Mihály Főplébánián 1971-1992. 1992-ben vonult nyugdíjba. Jelentős személy volt a Váci Hittudományi Főiskolán, ahol dogmatikát tanított. Az Úristen rendkívüli szellemi képességekkel és kiváló emlékező tehetséggel áldotta meg. Szellemi nyitottságát hosszú időn.
 5. t káplán, illetve
 6. Elhunyt Németh Lajos ny. esperes, plébános 2013. 04. 19. 14:17 - A Kaposvári Püspökség és..

Plébániák - Kaposvári Egyházmegy

I. SZEGEDI ESPERESSÉG Esperes: Dr. Thorday Attila újszegedi plébános. 1. ALGYŐ Szent Anna Plébánia (L.: 5078 - RK.: 2413) 6750 Algyő, Tüskevár u Elek László esperes-plébános emellett rendkívüli figyelmet fordított a lelki gondozásra, közösségépítésre is. Ő celebrálta a családos misék havi alkalmait; lelki vezetője volt többek közt a MÉCS (házaspárok), a Mária Légió és a Rózsafüzér társaság imacsoportjának - Szabó Lajos esperes-plébános (1880-1936) A Vihar hirtelen kél és nem kímél. Sem embert, sem teremtést. Csak baj és rom marad utána. Ledönti mind, mit talpon találhat. Ritkán bár, de mégis van erős vár, ha le is döntik, ő újból talpra áll. Lehet, hogy végül ő is belepusztul, de mégis hagy valamit tanulságul Polyák József esperes-plébános ezekkel a szavakkal köszönt el az egyházközség híveitől: A sok szép köszönő szó után néhány köszönő szóval szeretnék válaszolni a kedves testvéreknek. Mindenekelőtt megköszönöm a Gondviselő Istennek, hogy 21 évet, nem kevés időt töltöttem el itt ebben a

Teljesítették az elhunyt plébános végakaratát Csicsóban TEO

A horvát határ melletti kis baranyai településen Kétújfalun él. Keczeli atya közel 6 évtizede szolgálja papként Isten országát. Hívei kedves, szeretetteli és nagy tudású emberként tisztelik A plébános hozzátette, Márki-Zay politikai vitorláját egyházi hátszéllel próbálja dagasztani. A híveknek azonban mi azt ajánljuk, a volt alpolgármestert, Hegedűs Zoltánt támogassák. Az esperes-plébános a hétvégén hirdeti ki útmutatását mindkét római katolikus templomban. (kiemelt kép: mti esperes, plébános, nyugállományú őrnagy 1994-2009. között állt a HM Katolikus Tábori Püspökség szolgálatában hivatásos katonaként. Katonai szolgálati nyugállományban: 2009. augusztus 01. Előmenetel a HM Katolikus Tábori Püspökségnél: 1994.10.01. őrnagy. Beosztás a HM Katolikus Tábori Püspökségnél Szent Imre Római Katolikus Plébánia. 8258 Badacsonytomaj Hősök tere 1. | +36-87-471-250. Szentmisék rendje Pünkösdkor. 2020. május 27-én szerdán 17.30 Rózsafüzér ájtatossá

A HIT PAJZSA: DR

Új megbízatást kapott Németh László esperes - A hírek főutcáj

 1. esperes, plébános Cím: 3881 Abaújszántó, Béke útja 31. Tel.: 47/330-037. Vissza a lap tetejére. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye. Pillanatnyilag nincs idevonatkozó adat. Vissza a lap tetejére. Győri Egyházmegye Egyházmegyei HB tagok: Ft. Berkes Gyula elnök Cím:9024 Győr, Bem tér 2
 2. Tarnai Béla esperes, pataki plébános (1945-1973) falutörténetének rövidített, szerkesztett változata. 1172: a szájhagyomány szerint ebben az évben alapította Patak községet egy molnár. Ezt a vélekedést erősíti az 1388-ban Patakon élő Reuz hospes (telepes), aki molnár volt; illetve az is, hogy faluban már évszázadokkal ezelőtt is működött vízimalom, amiről egy.
 3. Plébános: Alap 1986-92, Sárbogárd 1992-2000, Csepel - Jézus Szíve 2000-től. Ellátja Halásztelket. Címzetes esperes 1997. Simon Péter. Kerületi esperes 1957-től, C. prépost 1966. Plébánosaink 1948-ig. id. Szabó Pál 1943- Koblinger László 1938- Farkas Károly 1938-.
 4. Gát István kanonok esperes-plébánost 1961-ben Rákoskeresztúrra nevezték ki. 1988-ban innen vonult nyugdíjba, 1989. december 28-án, 87 évesen a Pesti úton autóbalesetben hunyt el. 1961. október 10-én utóda Horváth József kanonok, c. esperes-plébános lett, aki Kistarcsáról foglalta el itteni állomáshelyét
 5. Esperes-plébános: Polyák József A régi feljegyzések alapján Szabolcs vármegyében a hazát kereső magyarok, keresztényeket lelhettek Szabolcsban. Tény, hogy Szent László idejében Szabolcsban zsinatot tartottak. 1333-1337-ben.
Névnapi köszöntés - Hírek - Szepsi Római Katolikus EsperességÁrpád-házi Szent Erzsébet-templom (Budapest) | MiserendGájer László újmiséje - Szombathelyi EgyházmegyeSzatmári Római Katolikus Egyházmegye - Az egyházmegye papjai

Nem mondható szokványos vadásznak Bojtor Róbert abból a szempontból, hogy ő a Kaposvári Egyházmegye kötelékébe tartozó nagykanizsa-miklósfai esperes-plébános. Tudomásunk szerint alig egy-két vadász pap van a katolikus egyházban Plébános: Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános. Akolitus: Dr. Gyulai Botond. Világi Elnök: Gelencsér Róbert. Templomatya: Király Jenő. Kántor: Balogh Bálint (és Pécsi László kisegítő) Sekrestyések/templom gondnokok: Döbrei Sándorné (plébániatemplom), Herbel Lajosné (Boldog Gizella templom), Molnár Györgyné. Esperes: Sass Rudolf esperes-plébános Helyettes Esperes: Keczely Károly, kétújfalui plébános Krisztus Király R.K. Plébánia 7570 Barcs Hősök tere 3. Tel.: 82/463-355 Fília: Drávaszentes Plébános: Sass Rudolf esperes-plébános Akolitus: Szent Mihály R.K. Plébánia 7975 Kétújfalu Zrínyi u. 29. Tel.: 73342-01 Binszki József plébános, kerületi esperes Bácsalmáson született 1965. december 2-án. Teológiai tanulmányit a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián (Budapest) végezte. 1991-ben diakónusként a bajai Szent Antal Plébániára került címzetes esperes főesperes-plébános Adatlap. Születés helye és ideje: Korond, 1957.01.31 Papszentelés helye: Gyulafehérvár, 1983.06.19 Teológiai tanulmányok: 1977-1983, SIS Szolgálati hely: Marosvásárhely I. Előző szolgálati helyek: - Kolozsvár - Szent Mihály - 1983-től 1987-i Salamon László esperes-plébános megnyitójában visszatekintett a Szent József-templom és plébánia történetére, külön kiemelte a templomépítő Szedlacsek István-, a Nagyboldogasszony Plébánia apát-plébánosa munkásságát, akinek 65 évvel ezelőtti, e napon bekövetkezett halálára is emlékeztek a hívek a délelőtti.

 • Elhízás kezelése.
 • Freeman sheldon syndrome magyarul.
 • Ikea pax tolóajtó eladó.
 • Hogy kell cd re másolni.
 • Death note anime.
 • Nyerges kamion méretei.
 • Római katolikus templom.
 • Brad renfro wikipédia.
 • Queen mary 1.
 • Wc ülőke lecsapódásgátló zsanér.
 • Tetováló ágy.
 • Vesehomok ürülés.
 • Görög pantheon.
 • Zuhanykabin 80x80.
 • Űrhajós kiképzés centrifuga.
 • Aurora basszusgitár húr.
 • Eldobható papírterítő.
 • Hind bint maktoum bin juma al maktoum mohammed bin rashid al maktoum.
 • Alpokalja városai.
 • Póló nyomtatás kecskemét.
 • Transformers 5 dvd megjelenés.
 • Zsurlók.
 • Nespresso kapszula hol kapható.
 • Candy kush express.
 • Milyen a jó vezető teszt.
 • Olga nyikolajevna romanova orosz nagyhercegnő,.
 • Lantana camara.
 • Allison mack filmjei.
 • Vegán helyettesítők libri.
 • Debreceni gyepmesteri telep kutyái.
 • Ízeltlábúak törzse.
 • Mamakiddies discovery babakocsi.
 • Vastagbél műtét utáni széklet.
 • Víz alatti digitális fényképezőgép.
 • Thomson electronics.
 • Xbox com xboxone support.
 • Legszebb csillagjegy.
 • Lakbermagazin nappali.
 • Madison pettis michelle pettis.
 • Ostya nyomtatás győr.
 • Jóga napüdvözlet.